Giỏ hàng

Các Loại Giấy Chứng Nhận Khi Giao Dịch trên Sàn Kỷ Lục

CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KHI GIAO DỊCH TRÊN SÀN KỶ LỤC

1.Giấy giám định của PNJ.

 2. Bộ hồ sơ so sánh, đối chiếu với các tác phẩm trên Thế giới - Sàn Kỷ lục - Viện Kỷ lục Việt Nam.

3. Giấy chứng nhận Bảo vật Thế giới - Viện Bảo vật Thế giới (World Treasure Institute - WTI).

4. Giấy chứng nhận Sàn Kỷ lục của  Viện Kỷ lục Việt Nam cấp

Giấy chứng nhận Sàn kỷ lục - Tinh hoa Bảo vật

Giấy chứng nhận Sàn Kỷ lục - Tinh hoa Bảo mộc

Giấy chứng nhận Sàn Kỷ lục - Tinh hoa Bảo thạch

5. Giấy chứng nhận Độc bản Thế giới - Viện Sáng tạo Độc bản Thế giới (World Unique creativity Academy - WUCA).

6. Giấy chứng nhận Viện Bản quyền Thế giới.

7. Bản quyền nội dung tác phẩm - Cục bản quyền tác giả Việt Nam.

8. Sổ chứng nhận độc bản Việt Nam - Viện sáng tạo Độc bản Việt Nam.

9. Giấy chứng thư xác nhận nguồn gốc sản phẩm của làng nghề Việt Nam.

10. Giấy chứng nhận của Viện Mật Mã Vũ Trụ.

11. Các giấy chứng nhận của các Viện trực thuộc Worldkings trên toàn cầu

Facebook Instagram Youtube